• Visie
  • Onze zorg
  • 24/7 bereikbaarheid
  • Kwaliteit van zorg
  • Aanmelden
  • Eigen regie van de client

 

Zorg uit Handen vindt het belangrijk dat cliënten,  met behoud van eigen regie, thuis kunnen blijven wonen. De zorgvraag in combinatie met de zelfstandigheid van de cliënt staat hierin centraal.

Daarnaast heeft Zorg uit Handen aandacht voor de mantelzorgers van de cliënt om (indien de cliënt dit wenst) met hen samen,
vanuit de behoefte van de cliënt zorg op maat te leveren.

Centraal in de zorg van Zorg uit Handen staan de kernwaarden:

empathie, betrokkenheid, meeleven,

respect en betrouwbaarheid.

 

Visie

Zorg uit Handen biedt de volgende thuiszorg :
Verzorging (ADL), Ondersteunende- en/of activerende begeleiding, Verpleegkundige zorg, Gespecialiseerde verpleging, Terminale, palliatieve zorg, Hulp bij aanvraag van hulpmiddelen
in de regio Noordoostpolder, Urk, Steenwijkerland, Meppel en de kop van Overijssel.

 

Een van de teammanagers van Zorg uit Handen is 24/7 telefonisch bereikbaar op het nummer 0527-205696.   Aanmelden en direct zorg aanvragen is daardoor altijd mogelijk.

 

Zorg uit Handen is BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en sinds januari 2013 voldoet onze zorg ook aan de HKZ-kwaliteitsnormen. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Jaarlijks vinden er tussentijdse toetsingen plaats van de kwaliteit van zorg volgens de HKZ-normen.

Eind 2015 heeft er bij Zorg uit Handen een interne audit plaatsgevonden. Na een positieve afronding hiervan volgde een externe audit, waarbij opnieuw de kwaliteit van de zorg en organisatie is gecontroleerd. Inmiddels (18 januari 2016) is Zorg uit Handen erg tevreden en blij om te mogen vermelden dat Zorg uit Handen als zelfstandige organisatie ook weer officieel de HKZ-certificering mag voeren! Binnenkort volgt de officiële uitreiking hiervan.

 

Het BIG-register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
De HKZ is een kwaliteitskeurmerk voor instellingen in zorg en welzijn. Zorginstellingen moeten kwaliteit bieden bij het hele zorgproces; van indicatiestelling/ intake van de cliënt tot goede zorgverlening en evaluatie van de geleverde zorg. Jaarlijks vindt er een audit plaats door een erkend en onafhankelijk auditbureau om de kwaliteit van zorg middels de HKZ-normen te controleren.

 

Zorg uit Handen levert kwaliteit en wil dit op peil houden.

 

Daarom is ook een kwaliteitsmanager aangesteld. De kwaliteitsmanager voert analyses uit, bewaakt de kwaliteit in het naleven van het HKZ-handboek en houdt het team van Zorg uit Handen op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de zorg.

 

 

Aanmelden kan 24/7 door contact op te nemen met Zorg uit Handen; telefonisch via 0527-205696 of door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Na een aanmelding door de cliënt zelf of betrokkenen, kan er binnen 24 uur zorg geleverd worden; mits de te leveren zorg binnen het bereik van Zorg uit Handen valt  (mogelijke uitsluitingscriteria vindt u hier). Mocht er geen plaatsingsmogelijkheid zijn, dan wordt er uiteraard gekeken naar een oplossing voor de cliënt. Bijvoorbeeld door het aandragen van een ketenpartner. Zorg uit Handen hanteert geen wachtlijst, omdat de zorg bij cliënten acuut ingezet dient te worden.

Hoe het na een aanmelding verder gaat, leest u hier.

 

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer

Plaats

Uw zorgaanvraag


Voor wie is de zorg bedoeld?


Vragen of opmerkingen

 

Zorg uit Handen vindt het van belang dat de cliënt de regie houdt over zijn of haar eigen leven. Zodat de cliënt het leven zoveel als mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij dat wenst. Hierbij willen de zorgverleners van Zorg uit Handen de nodige zorg bieden, ook op de manier dat de cliënt dat wenst.

 

zorgdossier

Een belangrijk middel om als cliënt de regie te hebben over je leven en de zorg, is het Zorgdossier.

Het zorgdossier wordt samen met de cliënt ingevuld en beweegt mee met de zorgbehoefte van de cliënt. Het zelfsturend vermogen van de
cliënt neemt een belangrijke rol in, waarbij de cliënt de regie houdt over de invulling van de zorg.

Hierin is ook ruimte voor de invulling van mantelzorgers of vrijwilligers van de cliënt.

 

 

Meer weten?  Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op.

Klik hier voor direct aanmelden